Jak wygląda lista kontrolna zapewniająca bezpieczeństwo, szybki i sprawne wdrażanie i operacje bez przestojów?  DevSecOps to odpowiedź na to wyzwanie 👇

🛠️ PLANUJ I TWÓRZ 

1️⃣ Modelowanie zagrożeń: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i podatności na wczesnych etapach rozwoju. 

2️⃣ Wtyczki bezpieczeństwa do IDE: Narzędzia zintegrowane ze środowiskiem programistycznym pomagające wykrywać i zapobiegać problemom z bezpieczeństwem. 

3️⃣ Haki przed zatwierdzeniem: Automatyczne kontrole zapewniające, że kod spełnia standardy bezpieczeństwa i jakości przed jego zatwierdzeniem. 

4️⃣ Bezpieczne standardy kodowania: Zdefiniowane wytyczne do tworzenia kodu odpornego na podatności bezpieczeństwa. 

5️⃣ Recenzje przez kolegów: Ocena kodu przez kolegów w celu identyfikacji i korekty problemów z bezpieczeństwem i jakością.

🚀 ZATWIERDŹ KOD 

1️⃣ Statyczne testy bezpieczeństwa aplikacji: Automatyczna analiza kodu w celu wykrycia słabych punktów bezpieczeństwa. 

2️⃣ Testy jednostkowe i funkcjonalne bezpieczeństwa: Testowanie poszczególnych jednostek i funkcji kodu pod kątem podatności bezpieczeństwa. 

3️⃣ Zarządzanie zależnościami: Zarządzanie i aktualizowanie zewnętrznych bibliotek w celu zapobiegania znanych problemom z bezpieczeństwem.

4️⃣ Bezpieczne ścieżki: Ustanawianie bezpiecznych procesów budowania, testowania i wdrażania kodu.

🏗️ BUDUJ I TESTUJ 

1️⃣ Dynamiczne testy bezpieczeństwa aplikacji: Testowanie działającej aplikacji w celu identyfikacji podatności podczas jej działania. 

2️⃣ Walidacja konfiguracji chmury: Zapewnienie, że zasoby chmurowe są odpowiednio skonfigurowane, aby zapobiec nieprawidłowym konfiguracjom. 

3️⃣ Skanowanie infrastruktury: Badanie infrastruktury pod kątem podatności i nieprawidłowych konfiguracji. 

4️⃣ Testy akceptacji bezpieczeństwa: Weryfikacja, czy oprogramowanie spełnia wymagania bezpieczeństwa przed wdrożeniem.

🚀 WDRÓŻ DO PRODUKCJI 

1️⃣ Testy dymne bezpieczeństwa: Wstępne testy przeprowadzane w środowisku produkcyjnym w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności i bezpieczeństwa.

2️⃣ Sprawdzenia konfiguracji: Weryfikacja, czy konfiguracje w środowisku produkcyjnym są zgodne z standardami bezpieczeństwa. 

3️⃣ Penetracyjne testy na żywo: Aktywne sondowanie środowiska produkcyjnego w celu wykrycia i rozwiązania słabych punktów bezpieczeństwa.

🔒 OPERATE

1️⃣ Ciągłe monitorowanie: Stała obserwacja środowiska produkcyjnego w celu wykrycia i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa.

2️⃣ Weryfikacja zagrożeń: Gromadzenie i analizowanie informacji o potencjalnych i istniejących zagrożeniach bezpieczeństwa. 

3️⃣ Testy penetracyjne: Kontrolowane próby naruszenia systemu w celu wykrycia podatności. 

4️⃣ Postmortem: Analiza incydentów bezpieczeństwa bez przypisywania winy w celu poprawy przyszłych reakcji.